Ly giấy có nắp

Phục vụ được nhu cầu sử dụng của những người không có thời gian để ngồi nhâm nhi thưởng thức ly cà phê tại chỗ, thì có thể sử dụng 1 ly cà phê bằng giấy có nắp. Mang đi …

Đọc tiếp